Vegetatietypen op dijken: soortenrijkdom en zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten

Het soortenrijkste vegetatietype is het soortenrijk hooiland (H3) met 46,7 soorten, gevolgd door de soortenrijke kamgrasweide (W3: 42,3 soorten) en het soortenrijk Rood zwenkgras grasland (R3: 40,2 soorten) (zie tabel 1).

Het soortenarmste vegetatietype is het soortenarm Ruw beemdgras grasland B1 met 15,1 soorten, gevolgd door het ruig hooiland (Ru: 19,8 soorten) en de beemdgras-raaigrasweide (W1: 22,4 soorten).

Tabel 1. Aantal proefvakken, gemiddeld aantal soorten en aantal (n) en gemiddeld aandeel (%) van de zeldzamere (Zz), Rode Lijst (RL) en beschermde (Bs) soorten per vegetatietype.

Cluster Vegtype proefvakken
n
aant srtn
n
Zz-srtn
n
Zz-srtn
%
RL-srtn
n
RL-srtn
%
Bs-srtn
n
Bs-srtn
%
Pionier P 0
Weiland W1 25 22,4 3 0,32 2 0,28 0 0,00
W2 11 26,2 1 0,32 2 2,00 0 0,00
W3 23 42,3 20 3,02 8 5,67 3 0,30
Ruigte Ru 53 19,8 6 0,86 2 0,34 0 0,00
Hooiland H1 110 26,0 8 0,89 3 0,60 1 0,12
H2 582 35,2 40 2,38 11 2,31 2 0,08
H3 132 46,7 41 5,98 16 6,25 5 0,57
Tijdelijk Rz1 94 25,2 14 0,62 5 0,89 2 0,05
Rz2 49 27,8 10 1,23 3 2,37 0 0,00
Rz3 107 40,2 28 2,68 11 4,55 3 0,12
Rb1 10 15,1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rb2 4 23,0 0 0,00 2 2,13 0 0,00

In de 1200 proefvakken zijn 65 zeldzamere soorten (ufk1-6), 23 Rode Lijst soorten en 8 wettelijk beschermde soorten aangetroffen.
Zie tabel met zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten per vegetatietype.
Het soortenrijk hooiland H3 heeft de meeste zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten (zie tabel 1). De wettelijk beschermde soorten Rapunzelklokje en Grasklokje zijn alleen aangetroffen in het soortenrijk hooiland H3. De beschermde soorten Veldsalie en Wilde marjolein zijn alleen aangetroffen in het soortenrijk hoooiland H3 en de soortenrijke kamgrasweide W3. Het hoogste aandeel van de zeldzamere soorten is aangetroffen in het soortenrijk hooiland H3, gevolgd door de soortenrijke kamgrasweide W3 en het soortenrijk Rood zwenkgras grasland R3 (zie tabel 1).

Het hoogste aandeel van de Rode Lijst soorten is aangetroffen in het soortenrijk hooiland H3, gevolgd door de soortenrijke kamgrasweide W3 en het soortenrijk Rood zwenkgras grasland R3.
Het hoogste aandeel van de beschermde soorten is aangetroffen in het soortenrijk hooiland H3, gevolgd door de soortenrijke kamgrasweide W3 en het soortenrijk Rood zwenkgras grasland R3 tesamen met het soortenarm hooiland H1.