Relatie tussen expositie en civieltechnische kwaliteit

In onderstaande tabel is de gemiddeld kans op een goede, matige en slechte civieltechnische kwaliteit bij de verschillende exposities weergegeven.
Oost- en westexpositie zijn samengevoegd. In de laatste kolom zijn de kansen op een slechte en zeer slechte civieltechnische kwaliteit gesommeerd en als één categorie slecht beschouwd.
Tabel 1. Relatie tussen expositie en civieltechnische kwaliteit uitgedrukt in kansen.

Expositie Kans op goede civieltechnische kwaliteit Kans op matige civieltechnische kwaliteit Kans op slechte civieltechnische kwaliteit
Zuid 40% 39% 21%
Oost/west 22% 45% 33%
Noord 16% 41% 43%
Vlak (kruin) 28% 23% 49%

De kans op een goede civieltechnische kwaliteit is met 40% het hoogst op het zuidtalud en met 16% het laagst op het noordtalud. De kans op een slechte civieltechnische kwaliteit is met 49% het hoogst op de kruin, gevolgd door het noordtalud met 43%, en met 21% het laagst het zuidtalud.