Rapporten en publicaties

EurECO heeft voor een aantal waterschappen een monitoringprogramma opgezet waarmee de vegetatieontwikkeling op de dijken wordt onderzocht. De onderzoeksresultaten worden normaliter gerapporteerd in interne rapporten voor de opdrachtgevers. Alle publicaties en onderzoeksrapporten zijn opgenomen in de publicatielijst in de website van EurECO ecologisch onderzoek & advies. Voor directe toegang tot de publicatielijst klik publicatielijst EurECO.

Daarnaast publiceert EurECO artikelen voor vakbladen, regionale dagbladen of kranten of als bijlage bij websites van instellingen die dijken beheren.

Voor een artikel over insectenonderzoek op dijken in de omgeving van Nijmegen in De Levende Natuur, mei 2020, jaargang 121 – nummer 3, klik op:
De dijk als habitat voor bloemen en wilde bijen

Voor een artikel over bloemdijken in Trouw (30-04-2020), klik op: Nederland is een dijkenland maar de dijken zijn veel te groen of klik op: pdf

Voor een artikel over bloemdijken in het landschap in Land+Water, nummer 6, juni 2019, jaargang 59, klik op: Bloemdijken: flora- en faunarijke linten in het landschap, in Land+water Nr 6 Juni 2019

Voor een artikel uit 2016 in Natur in NRW. Perspektiven für artenreiches Grünland in Nordrhein-Westfalen. Nr. 4/2016. over de resultaten van het monitoringonderzoek op de dijken van Waterschap Rivierenland, klik op:
Arten- und blütenreiche Wiesen auf Deichen. Lässt sich artenreiches Grünland auf Deichen mit dem Hochwasserschutz vereinbaren?
Een uitgave van Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV).

Voor een artikel uit 2015 op de website van vakblad H2O over de resultaten van het monitoringonderzoek op de dijken van Waterschap Rivierenland, klik op:
Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma?

Voor een artikel uit 2013 op de website van vakblad H2O over het monitoringonderzoek op de dijken van Waterschap Rivierenland, klik op:
Waterschap Rivierenland zet dijken op de kaart

In nieuwsbrief 13 (2015) van de Ploegdriever is een interview opgenomen met Cyril Liebrand. Helaas staan hierin enkele omjuistheden. Het huidige maaibeheer van twee keer per jaar maaien wordt weliswaar bedreigd maar niet doordat er in de toekomst slechts een keer wordt gemaaid maar doordat er wellicht gemaaid gaat worden tijdens de bloeiperiode van de dijkplanten. Bij twijfel wordt niet overgegaan op een keer maaien per jaar maar wordt twee keer gemaaid. Voor het hele interview klik op:
“Landelijk vind je hier de mooiste dijken”

Voor informatie over de dijken in de Ooijpolder bij Nijmegen klik op:
Ploegdriever werkt aan soortenrijke, bloemrijke dijkgraslanden in de Ooijpolder

Voor een notitie over vegetatie- en insectenonderzoek op de ‘Museumdijk’ bij Winssen klik op:
Flora en fauna op de Museumdijk bij Winssen in het Land van Maas en Waal

Voor informatie over de Marjoleindijken tussen Nijmegen en Winssen klik op:
Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen beheert Marjoleindijken tussen Weurt en Winssen

Voor het proefschrift van Cyril Liebrand (analoge kopie naar pdf) over het restaureren van soortenrijke graslanden op verbeterde rivierdijken klik op:
Restoration of species rich grasslands on reconstructed river dikes. C.I.J.M. Liebrand, 1999.

Voor informatie over de botanische samenstelling, ecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties klik op:
Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties. F.F. van der Zee, 1992.

Voor informatie over natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties klik op:
Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties. K.V. SÝkora en C.I.J.M. Liebrand, 1987.