Golfoverslagproeven op primaire waterkeringen

Hoe sterk is een dijk? Om dit te onderzoeken is de afgelopen jaren op circa 30 locaties in Nederland en België een golfoverslagproef uitgevoerd door Rijkswaterstaat en onderzoeksbureau Deltares.
Vanuit een groot reservoir wordt keer op keer, computergestuurd, een hoeveelheid water over de dijk losgelaten, tot 50 liter per meter per seconde. Normaal moet een dijk 10 liter kunnen hebben maar hoe gaat het als de belasting vijfmaal zo hoog wordt? Uiteindelijk wordt de hoeveelheid water zelfs opgeschroefd tot 75 liter per meter per seconde.

Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken
Ten behoeve van de Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen die is uitgevoerd in 2012 en 2013 is destijds een nieuwe Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken opgesteld. Deze handreiking was grotendeels gebaseerd op de resultaten van diverse praktijkexperimenten waaronder de hierboven beschreven golfoverslagproef en diverse andere spoelproeven op dijken, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Deltares. De handreiking bevatte onder meer een uitgebreide fotobijlage van de spoelproeven.

Voor inzage in deze handreiking klik op:
Handreiking Toetsen Grasbekledingen op dijken ten behoeve van de Verlengde derde toetsronde primaire waterkeringen

Voor foto’s van de golfoverslagproeven, zie de fotoreportages van de proef op de Vechtdijk bij Zwolle en op de Waalbandijk bij Nijmegen en Millingen.
Klik hiervoor op de betreffende locaties met de golfoverslagproeven in het keuzemenu hiernaast.