Bloemdijken

In zijn rede bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen op 15 december 2015 uitte Peter Glas de wens om in de toekomst te streven naar bloemrijke dijken, ook wel bloemdijken genoemd. Natuurlijk dienen ook de bloemrijke dijken te voldoen aan de waterstaatkundige eisen die worden gesteld aan de dijken. Daarom noemde hij het concept de Flower Power Dijk.
Voor meer informatie over de bloemdijken, klik op: Bloemdijken van NL