Bijlanddijk

Niet meer in functie als waterkerende dijk: momenteel natuurreservaat van Staatsbosbeheer.