Pettemer en Hondsbossche Zeewering

Buitentalud verhard, kruin deels met damwand en deels groen. Binnentalud met dijkvegetatie.
Huidig beheer: tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel.