Water in Kaart 2015

In de nieuwsbrief van 17 februari 2015 meldt Helpdesk Water dat Water in kaart weer helemaal up tot date is. De nieuwe kaart geeft de laatste stand van zaken rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Het gaat in totaal om zo’n 350 projecten, op zich heel verschillend van karakter en verspreid over het hele land.

Water in kaart omvat een geheel Nederland omvattende kaart met een uitgebreide legenda. Hiervan is ook een interactieve versie beschikbaar. Daarnaast zijn er deelkaarten gemaakt die afzonderlijk te bekijken zijn. In deze deelkaarten ontbreekt de legenda. Daarom is hieronder de legenda ook apart opgenomen.