Hoog water

In 1993 en 1995 werd Nederland getroffen door extreem hoge waterstanden in de rivieren. Vooral de evacuatie van 250.000 mensen uit de Betuwe in 1995 heeft ertoe geleid dat het Deltaplan Grote Rivieren is ontwikkeld.

De foto’s van 1995 geven een beeld van de situatie van de extreem hoge waterstand in de grote rivieren in 1995.
In vrijwel alle jaren komt in het voorjaar een hoogwaterperiode voor, zo ook in 2011.