Relatie tussen bodemtype en civieltechnische kwaliteit

In onderstaande tabel is de gemiddeld kans op een goede, matige en slechte civieltechnische kwaliteit bij de verschillende bodemtypen weergegeven.
In de laatste kolom zijn de kansen op een slechte en zeer slechte civieltechnische kwaliteit gesommeerd en als één categorie slecht beschouwd.

Tabel 1. Relatie tussen bodemtype en civieltechnische kwaliteit uitgedrukt in kansen.

Bodemtype Lutum-% Kans op goede civieltechnische kwaliteit Kans op matige civieltechnische kwaliteit Kans op slechte civieltechnische kwaliteit
Zandige klei < 8% 29% 57% 14%
Lichte zavel 8 – 17,5% 28% 52% 20%
Zware zavel 17,5 – 25% 45% 34% 21%
Lichte klei 25 – 35% 28% 41% 31%
Matig zware klei 35 – 50% 24% 38% 38%
Zware klei > 50% 12% 37% 51%

De kans op een goede civieltechnische kwaliteit is met 45% het hoogst op zware zavel en met 12% het laagst op zware klei. De kans op een slechte
civieltechnische kwaliteit is met 51% het hoogst op zware klei, gevolgd door matig zware klei met 38%, en het laagst op zandige klei met 14%.