Dijkring 42 Ooij en Millingen / Waterschap Rivierenland

Waalbandijk in de Ooijpolder tussen Millingen en Nijmegen

Beheer van de meeste dijken in de Ooijpolder door vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever, in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Zie ook website www.ploegdriever.nl

Tezamen met de dijken tussen Weurt en Winssen zijn de dijken in de Ooijpolder de mooiste en meest waardevolle van Nederland.
Lees meer over de dijken en het beheer door ANV De Ploegdriever door hier>>> te klikken.

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

De foto’s hier onder geven een impressie van de Waalbandijk in de Ooijpolder, tussen Millingen en Nijmegen.

Maatwerk
In de Ooijpolder bij Nijmegen levert agrarisch natuurvereniging De Ploegdriever maatwerk in het dijkbeheer. De meest bloemrijke delen van de dijktaluds worden niet gemaaid tijdens de voorjaarsmaaibeurt en wel tijdens de najaarsmaaibeurt.
De overige delen van de dijktaluds worden tweemaal per jaar gemaaid waarbij het maaisel als hooi wordt afgevoerd.
De bermen worden vroeg gemaaid door de gemeente en staan weer volop te bloeien als in juni de dijktaluds worden gemaaid. Zo zijn er altijd bloeiende planten aanwezig voor de rijke insektenfauna in de Ooijpolder.