Golfoverslagproef Vechtdijk bij Zwolle

Hoe sterk is een dijk? Om dit te onderzoeken is in maart 2010 op een zanddijk langs de Overijsselsche Vecht ten oosten van Zwolle een golfoverslagproef uitgevoerd door Rijkswaterstaat en onderzoeksbureau Deltares. De betreffende dijk bestaat voor 80 tot 95% uit zand. Dergelijke dijken komen maar weinig voor in Nederland. Eerder werden de Waddendijken al beproefd. Deze dijken bestaan voornamelijk uit klei.
Vanuit een groot reservoir wordt keer op keer, computergestuurd, een hoeveelheid water over de dijk losgelaten, tot 50 liter per meter per seconde. Normaal moet een dijk 10 liter kunnen hebben maar hoe gaat het als de belasting vijfmaal zo hoog wordt?
Uiteindelijk wordt de hoeveelheid water zelfs opgeschroefd tot 75 liter per meter per seconde.

Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken
Ten behoeve van de Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen die wordt uitgevoerd in 2012 en 2013 is een nieuwe Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken opgesteld. Deze handreiking is grotendeels gebaseerd op de resultaten van diverse praktijkexperimenten waaronder de hierboven beschreven golfoverslagproef en diverse andere spoelproeven op dijken, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Deltares. De handreiking bevat onder meer een uitgebreide fotobijlage van de spoelproeven.

Voor inzage in deze handreiking klik op:
Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken ten behoeve van de Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen

Fotoreportage golfoverslagproef Vechtdijk bij Zwolle