Waterschap Rivierenland

Dijkring 43 Betuwe: westoever Pannerdens Kanaal, zuidoever Neder-Rijn en noordoever Waal
Zie ook website www.waterschaprivierenland.nl

Pilot intensieve beweiding op primaire waterkering aan westzijde van Pannerdens Kanaal

Op de primaire waterkering aan de westzijde van het Pannerdens Kanaal voert Waterschap Rivierenland momenteel de pilot intensieve beweiding uit. Met behulp van een schaapskudde binnen een tijdelijk raster wordt de maaimachine nagebootst.
Nagegaan wordt welk effect deze wijze van dijkbeheer heeft op de dijkbegroeiing en de kwaliteit van de grasmat.
Ook het kostenaspect van het beheer wordt beschouwd.