Dijkfauna

Dijken met een goed ontwikkelde, bloemrijke en structuurrijke vegetatie vormen een belangrijk habitat voor tal van insectensoorten. In 2011 zijn tijdens 2 veldbezoeken aan een dijktraject van slechts 200 m lengte in Winssen in het Land van Maas en Waal 26 bijen- en hommelsoorten aangetroffen (zie ook op deze website onder Publicaties: Flora en fauna op de Museumdijk bij Winssen in het Land van Maas en Waal).
In een persbericht van de Wageningen UR op 9 september 2015 wordt gemeld dat insecten onmisbaar zijn voor de bestuiving van gewassen in de tuinbouw en dat wilde bijen daarbij een belangrijke rol spelen.

De bijdrage van wilde bijen aan de productiewaarde van appels en blauwe bessen bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare. Alleen al voor de Elstar-appel komt dit voor heel Nederland neer op wel 16 tot 20 miljoen euro.
Zie voor het hele persbericht: Persbericht WUR 2015-09-09
Lees het volledige Alterra-rapport over het betreffende onderzoek op: Alterra-rapport 2636

Hieronder wordt een (verre van volledig) overzicht gegeven van de dijkfauna in Nederland.