Vegetatietypen op dijken: karakteristieke en trouwe soorten

Tussen 2010 en 2014 is op de dijken van Waterschap Rivierenland in 1200 proefvakken de vegetatiesamenstelling geanalyseerd en beschreven in het kader van de monitoring van de dijkbegroeiing. De vegetatiegegevens van deze proefvakken zijn gebruikt voor de samenstelling van een samenvattende vegetatietabel van de 12 vegetatietypen die zijn onderscheiden.

Binnen de hooilandtypen (Ru, H1, H2 en H3) zijn karakteristieke (frequentie 61-100%) en trouwe (frequentie 11-60%) soorten onderscheiden.
Zie hooilandclusters.

Het soortenrijke hooiland H3 bevat 15 differentiërende karakteristieke soorten en 16 differentiërende trouwe soorten binnen de 4 hooilandtypen. Daarnaast bevatten het soortenrijk hooiland H3 en het minder soortenarm hooiland H2 tesamen 10 karakteristieke soorten en bevatten het soortenrijk hooiland H3, het minder soortenarm hooiland H2 en het soortenarm hooiland H1 tesamen 3 karakteristieke soorten.

Ook binnen de weilandtypen (W1, W2 en W3) zijn karakteristieke en trouwe soorten onderscheiden.
Zie weilandclusters.

De soortenrijke kamgrasweide W3 bevat 16 differentiërende karakteristieke soorten en 29 differentiërende trouwe soorten binnen de 3 weilandtypen. Daarnaast bevatten de soortenrijke kamgrasweide W3 en de soortenarme kamgrasweide W2 tesamen 7 karakteristieke soorten en bevatten de soortenrijke kamgrasweide W3 en de beemdgras-raaigrasweide W1 tesamen 1 karakteristieke soort.