Probleemsoorten

Op dijken worden plantensoorten aangetroffen die op enigerlei wijze een probleem vormen voor de dijkbegroeiing.

Probleemsoort Reuzenberenklauw
Een van de probleemsoorten is de Reuzenberenklauw – Heracleum mantegazzianum -. Deze invasieve soort breidt zich niet uit door middel van wortelstokken of uitlopers maar alleen door kieming vanuit haar zaden. Doordat Reuzenberenklauw jaarlijks vele duizenden zaden maakt kan de verspreiding zeer snel verlopen.
Eenmaal gevestigd blijkt Reuzenberenklauw moeilijk te bestrijden en kan de bestrijding vele jaren duren. De Reuzenberenklauw is meestal ontsnapt uit tuinen waar de soort als sierplant wordt gehouden. Voorkomen van verspreiding vanuit tuinen kan in de toekomst veel onkosten besparen.

Lees meer over Reuzenberenklauw en de bestrijding ervan door een van de onderstaande items aan te klikken:
Reuzenberenklauw: een praktische handleiding. Richtlijnen voorbestrijding en controle.
Reuzenberenklauw: beschrijving van de soort (in Duits).
Reuzenberenklauw: foto’s (in Duits).
Reuzenberenklauw: bestrijding (in Duits).

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de probleemsoorten die op dijken kunnen voorkomen.

Probleemsoorten Koolzaad en Raapzaad
De laatste jaren is er landelijk een toename te zien van Koolzaad en Raapzaad in bermen, slootkanten en op dijken. Koolzaad en Raapzaad bloeien relatief vroeg en vaak wordt pas gemaaid wanneer de zaden zijn uitgevallen. In graslanden met een open structuur kunnen deze soorten snel opkomen uit zaad en zich vervolgens snel en sterk verspreiden.
De invasie van Koolzaad en Raapzaad begint vaak op één locatie van waaruit de soorten zich snel verspreiden. Zo’n locatie is vaak een wegberm die wordt geklepeld. Geklepelde bermen hebben in het algemeen een open structuur waarin deze soorten snel kunnen kiemen evenals bijvoorbeeld een ongewenste soort als Jakobskruiskruid.
Bij de bestrijding van Koolzaad en Raapzaad dient zaadvorming te worden voorkomen door vroeg te maaien.

Ter herkenning van de kruisbloemigen is een insteekkaart en een deelsleutel gemaakt die hieronder te bekijken en downloaden zijn:
Insteekkaart met afbeeldingen
Deelsleutel.

Hieronder staat een aantal foto’s van de probleemsoorten Koolzaad en Raapzaad.

Probleemsoort Jakobskruiskruid
Jakobskruiskruid is giftig voor runderen en paarden. In bermen en op dijken kan een hoog aandeel van Jakobskruiskruid in de vegetatie voorkomen. Door een te hoog aandeel van Jakobskruiskruid wordt het maaisel ongeschikt als veevoer en moet het worden gestort. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee.
In 2006 heeft Waterschap Rivierenland een pilot Jakobskruiskruid uitgezet om na te kunnen gaan op welke wijze Jakobskruiskruid het meest effectief bestreden kan worden. Voor meer informatie over deze pilot klik in de menubalk op Pilot Jakobskruiskruid.

In 2013 heeft het Louis Bolk Instituut de brochure Biologie & beheersing van Jacobskruiskruid uitgegeven. De brochure is samengesteld door Merijn Bos en is tot stand gekomen in opdracht van het netwerk “Jacobskruiskruid beheersen” bestaande uit veehouders van de Stichting Duinboeren, beheerders van natuur en dijken, en onderzoekers. Klik voor bekijken en downloaden op onderstaande link.
Brochure Biologie & beheersing van Jacobskruiskruid.