Bloemdijken van Nederland


Workshop soortenrijke bloemrijke dijken

Workshop soortenrijke bloemrijke dijken in Dijkmagazijn Beuningen
Op 22 mei 2019 vond de eerste workshop/werkdag soortenrijke bloemrijke dijken plaats vanuit het Dijkmagazijn (van de gelijknamige stichting) in Beuningen.
De workshop bestond uit twee powerpointpresentaties (bioloog Cyril Liebrand en aannemer Jaco Immink), een discussie en een veldbezoek aan diverse bloemdijken langs de Waal en Maas in beheer bij Waterschap Rivierenland.

Organisatie en deelnemers
De workshop was georganiseerd door STOWA (Jaap Bronsveld, een dag in de week grasregisseur bij STOWA).
Onder de deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers van 11 van de 22 waterschappen in Nederland. Belangrijk omdat de waterschappen vrijwel alle dijken beheren en zij er dus voor kunnen zorgen dat op hun dijken een soortenrijke bloemrijke dijkvegetatie behouden blijft of zich gaat ontwikkelen.

1   


2   


3   Voorbeeld van een bloemdijk: binnentalud bij Wamel. Gemaaid na bloei en zaadzetting.


4   Grasklokje: vroeger algemeen op dijken, nu nog slechts sporadisch


terug naar boven