Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Bloemdijken van Nederland

Nederland telt nog 25 waterschappen. De meeste waterschappen beheren dijken in hun werkgebied. De waterschappen willen werk maken van het ontwikkelen van bloemdijken. Deze pagina toont de projecten waarmee de waterschappen zijn begonnen en die nog van start moeten gaan.