Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta beheert in haar werkgebied 234 km aan primaire waterkeringen en 136 km regionale waterkeringen.

Ligging van de waterkeringen in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta


IJsseldijken tussen Deventer en Zwolle
1   Situatie in juni 2016


2   Rapunzelklokje komt nog vooral voor op de steilere binnentaluds


3   Goudhaver is een goede indicator van laagproduktieve, (potentieel) soortenrijke graslanden


4   Gewone veldbies (of Veelbloemige veldbies?)


5   Kleine pimpernel


6   Karwijvarkenskervel


7   Geel walstro


8   Op de schrale taluds komt lokaal veel Heermoes voor


9   Rapunzelklokje met Sikkelklaver, Jakobskruiskruid en Reukgras


10   Sikkelklaver


11   Goudhaver en Gestreepte witbol


12   Kleine ruit en Geel walstro


13   Kleine ruit


14   Kleine ruit


15   Grote (?) tijm


16   Kleine bevernel


17   Sikkelklaver


18   Veldsalie


19   Veldsalie met Geel walstro


20   Karwijvarkenskervel met uitgebloeide Veldsalie


21   Uitgestrekt bloemrijk dijkgrasland langs de N337


22   Veldsalie en Karwijvarkenskervel


23   Idem


24   Veldsalie


25   Het bloemrijk dijkgrasland loopt door tot in de wegberm


26   Zelfs in de gemaaide wegrand groeit Veldsalie ...


27   ... en Kruisdistel ...


28   ... en Ruige weegbree


29   Bloeiwijze van Ruige weegbree


30   Idem


31   Zijaanzicht van soortenrijk dijkgrasland met Veldsalie: duidelijk te zien is de gelaagdheid met planten in alle nivo's


Vechtdijken ten oosten van Zwolle
1   Situatie in juni 2016


2   Matig voedselrijk en relatief soortenrijk en bloemrijk buitentalud


3   


4   


5   


6   Zandig, voedselarm binnentalud met Reukgras als dominante grassoort


7   


8   Buitentalud met Gestreepte witbol als dominante grassoort


9   Dauw vanuit de Vecht zorgt voor vocht en rivierwater zorgt bij hoge waterstanden voor aanvoer van nutriënten


10   


11   Tegen de verwachting in liet een ter plekke gestoken wortelmonster een prima doorworteling zien


12   


13   Aan de teen van de dijk gaat dominantie van Reukgras over in dominantie van Gestreepte witbol met een laag aandeel aan Glanshaver


terug naar boven