Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen heeft vier dijktrajecten aangeboden waarop inzaai- en beheerexperimenten kunnen worden uitgevoerd in het kader van het project Sterke, soortenrijke en bloemrijke dijken.

1   Ligging van de 4 dijktrajecten voor de inzaai- en beheerexperimenten in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen


2   Project 1: inzaai-experiment op dijk langs nieuw aangelegd park in Hardenberg


3   


4   


5   Drempel tussen de Vecht en het nieuwe park; overstroomt bij 8.50 NAP


6   Project 2: beheerexperiment langs het Ommer kanaal in Ommen


7   Dijk aan oostzijde van Ommer kanaal


8   Buitentalud: relatief voedselrijk. Beheer tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


9   Kruin: veel bereden en belopen


10   Binnentalud: relatief voedselarm. Voorstel: beheer eenmaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


11   Project 3: beheerexperiment langs de Kleine Vecht tussen Coevorden en Gramsbergen


12   Dijk aan westzijde van Kleine Vecht


13   Binnentalud: relatief voedselrijk. Beheer tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


14   Veel Heermoes, met name op het binnentalud


15   Buitentalud: relatief voedselarm. Voorstel: beheer eenmaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


16   


17   


18   


19   Project 4: beheerexperiment langs Afwateringskanaal bij Gramsbergen


20   


21   Talud aan westzijde van Afwateringskanaal: relatief voedselarm. Voorstel: beheer eenmaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


22   Talud aan oostzijde van Afwateringskanaal: relatief voedselrijk. Voorstel: beheer driemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel


terug naar boven