Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Archief: Pro Flora et Securitate

Initiatiefnemer Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel
Watergraaf Peter Glas wil dat de komende jaren meer en meer dijken in Nederland in het voorjaar en de zomer bekleed zijn met een bloemrijke vegetatie. De "Flowerpower Dijk" ofwel de "Bloemrijke Dijk" moet worden gestimuleerd.
Om dit vorm te geven heeft Peter Glas een onderscheiding in het leven geroepen: Pro Flora et Securitate.
Peter Glas: "In Nederland hebben we 17.000 kilometer dijken. Een netwerk van waterkeringen dat ons land beschermd tegen overstromingen. Hoe mooi zou het zijn dat deze dijken in het voorjaar en de zomer in bloei staan. Niet alleen voor de beleving in het landschap, maar ook omdat een kruidenrijke wortelzone kan bijdragen aan de stabiliteit van de dijkbekleding en omdat de diversiteit aan planten een habitat kan zijn voor insecten, weidevogels en andere dieren. Ik hoop met name dat bestuivende insecten zoals bijen hier voordeel van kunnen hebben. Dit is ook van belang voor de landbouw en fruitteelt. Ik verheug me erop om de eerste onderscheidingen uit te reiken, op een dijk die in bloei staat. Verder kijk ik er naar uit om de komende jaren nog veel meer nieuwe initiatieven in het zonnetje te zetten".

Op de website van Waterschap de Dommel staat meer informatie over deze onderscheiding en is vermeld hoe personen en organisaties genomineerd kunnen worden. Klik hiervoor op Waterschap De Dommel.

Nominaties in 2016
Op 21 maart heeft Waterschap De Dommel op haar website de 5 genomineerden bekend gemaakt. De volgende vijf initiatieven voldeden aan de vooraf gestelde doelstellingen en worden onderscheiden voor hun positieve bijdrage aan veilige, bloemrijke dijken in Nederland:

Anv De Ploegdriever
Op 21 maart heeft waterschap Rivierenland op haar website bekend gemaakt dat de agrarische natuurvereniging De Ploegdriever uit Ubbergen de onderscheiding Pro Flora et Securitate heeft gekregen. Het waterschap had de vereniging voorgedragen voor deze landelijke onderscheiding.
"De Ploegdriever verzorgt het beheer van de begroeiing op de Waaldijk/Rijndijk tussen Beuningen en Millingen aan de Rijn. Dankzij hun inzet is er een gevarieerde bloemrijke vegetatie ontstaan op deze dijk. Dat is goed voor de dijk en ook voor de flora en fauna." Voor meer informatie over de toekenning van de onderscheiding klik op: Waterschap Rivierenland - nieuws.
Op 21 juni 2016 heeft initiatiefnemer Peter Glas de onderscheiding Pro Flora et Securitate uitgereikt aan De Ploegdriever. Voor een foto-impressie van de uitreiking, zie: Uitreiking onderscheiding Pro Flora et Securitate.
Voor de dijken in beheer bij De Ploegdriever klik op Bloemdijken in de Ooijpolder.

Team Keringen en Vaarwegen van Waterschap Brabantse Delta
Op 21 maart heeft waterschap Brabantse Delta op haar website bekend gemaakt dat het team Keringen en Vaarwegen van de afdeling Onderhoud & Muskusrattenbeheer de onderscheiding Pro Flora et Securitate heeft gekregen. Eerste loco-dijkgraaf Kees Coppens gaf daarbij aan trots te zijn op de professionele inzet van het team waarbij rekening wordt gehouden met zowel veiligheid als natuur.
Voor meer informatie over de toekenning van de onderscheiding klik op: Waterschap Brabantse Delta - nieuws.
Het team Keringen en Vaarwegen beheert de primaire en regionale keringen binnen het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta. De veiligheid van de dijken is het belangrijkste doel. De kwaliteit van de grasmat speelt hierbij een grote rol. Om een goede kwaliteit van het gras te bereiken, wordt er gemaaid en vindt beweiding met schapen plaats. Maar daarnaast besteedt het team ook veel aandacht aan de aanwezigheid en het behoud van zeldzame planten en dieren.
Voor de dijken in beheer bij Waterschap Brabantse Delta klik op Bloemdijken langs Volkerak en Markiezaatsmeer.

terug naar boven