Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Algemeen

Zonder dijken zou een groot deel van Nederland onder water staan of regelmatig overstromen. Daarom is het van groot belang dat de dijken die ons beschermen bestand zijn tegen de huidige en toekomstige hoge waterstanden van de rivieren en de zee. Daartoe moeten ze stabiel en zeker ook erosiebestendig zijn.
De erosiebestendigheid wordt bepaald door de samenstelling van de toplaag in combinatie met de dijkvegetatie. De dijkvegetatie zorgt ervoor dat de erosiekrachten van het langsstromend water niet rechtstreeks het maaiveld raken. De bedekking van de vegetatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast zorgen de wortels van de planten voor een prima wapening van de toplaag waardoor die een ongekende sterkte krijgt. Hoe meer verschillende soorten grassen en kruiden, hoe beter de wortels zijn verspreid over de toplaag, zowel in de breedte als in de diepte.
Een soortenrijke dijkvegetatie levert zodoende een grote bijdrage aan de erosiebestendigheid van onze dijken.

terug naar boven