Bloemdijken van Nederland


Kennissessie Dijkbeheer en biodiversiteit

Kennissessie Dijkbeheer en biodiversiteit
Op 29 januari 2020 vond de STOWA-kennissessie Dijkbeheer en biodiversiteit plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen. De leidende vraag voor de kennissessie was: hoe geef je bij het dagelijks beheer van dijken invulling aan het behoud en de verhoging van de biodiversteit?
De website handreikinggrasbekleding.nl bevat een impressie van de dag en bovendien links naar de presentaties in pdf-fotmaat. Zie: www.handreikinggrasbekleding.nl).
De pdf van de presentatie van Cyril Liebrand van EURECO is ook hier te bekijken en te downloaden.

Organisatie en deelnemers
De workshop was georganiseerd door STOWA (Jaap Bronsveld, tot 01-01-2020 een dag in de week grasregisseur bij STOWA).
Onder de deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers van de 22 waterschappen in Nederland. Belangrijk omdat de waterschappen vrijwel alle dijken beheren en zij er dus voor kunnen zorgen dat op hun dijken een soortenrijke bloemrijke dijkvegetatie behouden blijft of zich gaat ontwikkelen.