Bloemdijken van Nederland


Overige zeldzamere en bedreigde soorten op dijken

1   Oosterse morgenster


2   Paarse morgenster


3   Oosterse x Paarse morgenster ?!


4   Bremraap spec.


5   Kruisbladwalstro


6   Kruisbladwalstro


7   Knikkende distel


8   Kattendoorn


9   IJzerhard


10   IJzerhard


11   Harige ratelaar


12   Harige ratelaar


13   Geel walstro


14   Brede ereprijs


15   Kleine ruit


16   Graslathyrus op de Waalbandijk in de Ooijpolder (in beheer bij ANV De Ploegdriever). Rode Lijst: kwetsbaar


17   Bonte luzerne - Medicago falcata x sativa


18   Gewone agrimonie


19   Gewone agrimonie


20   Gewone agrimonie


21   Ruige weegbree - binnentalud Ooijpolder


22   Grote bevernel


23   Grote tijm


24   Ruige leeuwentand


25   Bont kroonkruid


26   Zwarte toorts

terug naar boven