Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Noordelijke Rijndijk ter hoogte van Wageningen

Het buitentalud van de noordelijke Rijndijk ter hoogte van Wageningen heeft een zuidexpositie die gunstig is voor de ontwikkeling en het behoud van een soortenrijke en bloemrijke dijkvegetatie.

Het talud moest worden verbeterd en is daarna ingezaaid met een soortenrijk grassen-kruidenmengsel van de firma Biodivers. Dit mengsel bevat onder meer Wilde marjolein, Geel walstro en Knautia, soorten die er ook voorkwamen voor de dijkverbetering.

Foto's gemaakt tijdens veldbezoek op 19 juni 2007

1   Soortenrijke, bloemrijke dijkvegetatie ...


2   ... met toch al gauw zo'n 40 plantensoorten in een proefvak van 25 m2


3   


4   Knautia, een prima insectenplant


5   Wilde marjolein en Geel walstro


6   Wilde marjolein, een wettelijk beschermde soort


7   


8   Bonte wikke; 'n inzaaifoutje?


terug naar boven