Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


IJsseldijken

De dijken aan de oostzijde van de IJssel tussen Deventer en Wijhe zijn van oudsher zeer soortenrijk en bloemrijk en hebben een hoge ecologische waarde.

Zowel op het binnen- als op het buitentalud bevinden zich nog locaties met de 'oude stroomdalflora'. Meestal zijn dit delen van de dijk die (nog) niet verbeterd zijn.

1   Situatie in juni 2016


2   Rapunzelklokje komt nog vooral voor op de steilere binnentaluds


3   Goudhaver is een goede indicator van laagproduktieve, (potentieel) soortenrijke graslanden


4   Gewone veldbies (of Veelbloemige veldbies?)


5   Kleine pimpernel


6   Karwijvarkenskervel


7   Geel walstro


8   Op de schrale taluds komt lokaal veel Heermoes voor


9   Rapunzelklokje met Sikkelklaver, Jakobskruiskruid en Reukgras


10   Sikkelklaver


11   Goudhaver en Gestreepte witbol


12   Kleine ruit en Geel walstro


13   Kleine ruit


14   Kleine ruit


15   Grote (?) tijm


16   Kleine bevernel


17   Sikkelklaver


18   Veldsalie


19   Veldsalie met Geel walstro


20   Karwijvarkenskervel met uitgebloeide Veldsalie


21   Uitgestrekt bloemrijk dijkgrasland langs de N337


22   Veldsalie en Karwijvarkenskervel


23   Idem


24   Veldsalie


25   Het bloemrijk dijkgrasland loopt door tot in de wegberm


26   Zelfs in de gemaaide wegrand groeit Veldsalie ...


27   ... en Kruisdistel ...


28   ... en Ruige weegbree


29   Bloeiwijze van Ruige weegbree


30   Idem


31   Zijaanzicht van soortenrijk dijkgrasland met Veldsalie: duidelijk te zien is de gelaagdheid met planten in alle nivo's


terug naar boven