Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Dijken van de Overijsselsche Vecht

De dijken langs de Overijsselsche Vecht zijn over het algemeen erg zandig en hebben meestal slechts een geringe helling. De dijkvegetatie op het binnen- en buitentalud is vaak verschillend. Op het binentalud is Reukgras vaak dominant terwijl op het buitentalud Gestreepte witbol vaak overheerst.

In het verleden werden de dijken langs de Overijsselsche Vecht vaak beweid met koeien of schapen waarbij meestal een lichte vorm van bemesting werd toegepast.
Tegenwoordig worden de meeste dijken tweemaal gemaaid per jaar waarbij het maaisel wordt afgevoerd en gebruikt als veevoer.

1   Situatie in juni 2016


2   Matig voedselrijk en relatief soortenrijk en bloemrijk buitentalud


3   


4   


5   


6   Zandig, voedselarm binnentalud met Reukgras als dominante grassoort


7   


8   Buitentalud met Gestreepte witbol als dominante grassoort


9   Dauw vanuit de Vecht zorgt voor vocht en rivierwater zorgt bij hoge waterstanden voor aanvoer van nutriënten


10   


11   Tegen de verwachting in liet een ter plekke gestoken wortelmonster een prima doorworteling zien


12   


13   Aan de teen van de dijk gaat dominantie van Reukgras over in dominantie van Gestreepte witbol met een laag aandeel aan Glanshaver


terug naar boven