Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Maaskades tussen Roermond en Eijsden bij de Belgische grens

De waterkeringen langs de Maas tussen Eijsden bij de Belgische grens en Roermond zijn voornamelijk kades en enkele dijkringen die om dorpen zoals Itteren en Borgharen heen liggen.
In dit deel van Nederland is de soortenrijkdom in het landschap relatief hoog waardoor de kades en de dijken van oudsher soortenrijk en bloemrijk zijn.
Ook na de noodzakelijke dijkverbeteringswerkzaamheden treedt vaak relatief snel spontane hervestiging van bijzondere dijkplanten op.

Onder de Maaskades en -dijken liggen vaak watervoerende zand- en grindpakketten waardoor het vrijwel onmogelijk is het water uit het achterland van de kades en dijken te weren.
De Maas is een typische regenrivier met snel stijgende en dalende waterstanden waardoor wateroverlast meestal relatief kort duurt.

Foto's gemaakt tijdens het onderzoek van de Maaskades in juni en juli 2009

1   Aanduiding van de kadevakken


2   


3   


4   Veldsalie


5   


6   Rapunzelklokje


7   Ruige leeuwentand en Rapunzelklokje


8   Knautia


9   Knautia


10   Zwarte toorts


11   Zwarte toorts


12   


13   Rapunzelklokje


14   Rapunzelklokje


15   


16   


17   


18   Rapunzelklokje


19   Ruige weegbree


20   Kleine bevernel


21   Kruisbladwalstro


22   Kruidvlier


23   Kruidvlier en Kleine kaardenbol


24   Kleine kaardenbol


25   Kleine kaardenbol


26   Kleine kaardenbol


27   Donderkruid


28   Donderkruid


29   Moeslook


30   Geel walstro


31   Wilde marjolein


32   Wilde marjolein


33   


34   Grote bevernel


terug naar boven