Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Bijlanddijk bij Tolkamer

De Bijlanddijk ten westen van Tolkamer is de mooiste dijk van Nederland.
De dijk is erg zandig en heeft geen waterkerende functie meer en wordt tegenwoordig kleinschalig beheerd door Staatsbosbeheer als hoogwaardig natuurgebied.
De Bijlanddijk is zeer rijk aan insecten en de fraaie Koninginnenpage, de grootste vlinder van Nederland, is er vaak te zien.
Achter de dijk ligt een compleet nieuwe waterkerende dijk aangepast aan de wensen van deze tijd.

Ook de nabijgelegen dijk om de vluchthaven heen heeft een dijkvegetatie met een hoge ecologische kwaliteit, met onder meer een grote populatie van Veldsalie en Brede ereprijs.
Op het eveneens nabijgelegen helicopterveldje groeit een aantal soorten bremraap in een verder ook zeer soortenrijke vegetatie.

2 juni 2022

1   


2   


3   


4   


5   


6   


7   


8   


9   


10   


11   Het gaat dit jaar niet goed met Veldsalie: weinig complete bloemen en vrijwel geen bestuiving en zaadzetting!


12   


13   


14   Nabijgelegen 'helicopterveldje'


15   


16   


17   


18   


19   


20   


21   


22   


23   


24   


25   


26   


27   


3 mei 2011

1   De Bijlanddijk, tegenwoordig een hoogwaardig natuurgebied van Staatsbosbeheer


2   


3   


4   Een van de grootste populaties van Veldsalie in Nederland


5   Koninginnenpage, vaak te zien op de Bijlanddijk


6   Dijk om de nabijgelegen vluchthaven


7   


8   


9   


10   Meestal pas gemaaid na de bloei en zaadzetting


11   Brede ereprijs op de dijk om de vluchthaven


12   Helicopterveldje, vlakbij de Bijlanddijk


13   Een van de bremraapsoorten op het helicopterveldje


terug naar boven