Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen

Veldbezoek 18 mei 2018

1   Ingang vanaf restaurant De Roskam


2   Hoogwatervluchtplaats: ingezaaid met Biodivers-mengsel


3   


4   


5   In het bosje vlakbij de brug naar het schiereiland groeien verschillende orchideeën


6   


7   


8   


9   


10   


11   


12   


13   Brug naar schiereiland


14   Zomerkade ten zuiden van nieuw gegraven nevengeul


15   


16   


17   


18   Op het schiereiland


19   Tijdens het hoog water van de winter is veel puin te voorschijn gekomen


20   


21   De beheerders van het schiereiland


22   Rij met forse populieren


23   


24   


25   Veel Zachte haver in het grasland


26   Het grasland wordt al soortenrijker ...


27   ... en er is ook plaats voor lager blijvende soorten


28   Toegang naar het perceel met stroomdalgrasland


29   Ook hier veel Zachte haver


30   


31   Niet al het aangespoelde wmateriaal van afgelopen winter is opgeruimd (zie ook foto's van de winter)


32   Net boven het aangespoelde materiaal groeien Veldsalie en Beemdkroon


33   


34   


35   


36   


37   


38   


39   Op de oeverwal is het aangespoelde materiaal wel netjes afgevoerd


40   Op de kaalgevallen plekken groeit alweer Veldsalie


41   Ook hier veel Zachte haver


42   


43   


44   


45   


46   


47   Oosterse morgenster


48   


49   Karwijvarkenskervel


50   


51   Van veel exemplaren van Veldsalie en Beemdkroon zijn de bloeitakken verwijderd. Door mens of dier?


52   Lokaal heeft zich een massaal braamstruweel gevestigd


53   Het gediepploegde en met Biodivers-mengsel ingezaaide perceel


54   


55   


56   


57   


58   


59   


60   


61   Het gediepploegde perceel grenst aan de enige maisakker in het terrein


62   Vogelmelk


63   Toegang tot de smalle punt van het schiereiland


64   Kruisdistel en Brede ereprijs


65   


66   Blad van Brede ereprijs


67   


68   


69   


70   


71   Zuidoever van de punt van het schiereiland langs de nieuw gegraven nevengeul


72   


73   De beheerders van de punt van het schiereiland


74   Noordoever van de punt van het schiereiland langs de Waal


75   Ook hier Brede ereprijs ...


76   


77   


78   


79   


80   ... en Wilde marjolein ...


81   ... en veel Geoorde zuring


82   


83   Geoorde zuring en Sikkelklaver


84   


85   


86   Opslag van verschillende wilgensoorten en Zwarte populier op de oever langs de Waal


87   Een prachtige solitaire Zwarte populier


88   


89   


90   Vervolg van oeverwal langs de Waal


91   


92   


93   Wede


94   Meidoorn en Vlier


95   Meidoorn in volle pracht


terug naar boven