Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen

PKN-excursie Kil van Hurwenen

1   De deelnemers aan de PKN-excursie


2   Slijkgroen op de drooggevallen oever van de nevengeul


3   


4   Blauwe waterereprijs op de iets hogere oever langs de nevengeul


5   


6   Smal fakkelgras: toegenomen ten opzichte van eerdere jaren


7   


8   Cypreswolfsmelk aan de rand van een braamstruweel om een laagte in het terrein


9   Oostelijk perceel met goed ontwikkeld glanshaverhooiland met stroomdalsoorten


10   


11   Westelijk perceel met goed ontwikkeld glanshaverhooiland met stroomdalsoorten


12   De soorten van glanshaverhooiland lijken toe te nemen en van het stroomdalgrasland af te nemen


13   


14   Smal fakkelgras en beemdkroon


15   


16   Voormalige maisakker die in 2014 is gediepploegd en ingezaaid met zaden afkomstig van grasland bij Neerrijnen (overkant van Waal)


17   


18   


19   Brede ereprijs op westelijk deel van schiereiland


20   Smal vlieszaad op oever van Waal


terug naar boven