Kil van Hurwenen


Het plan

Aan de zuidoever van de Waal ligt de Hurwenense uiterwaard (gemeente Maasdriel), tussen het dorp Hurwenen en de brug bij Zaltbommel. Het is een gevarieerd gebied waar landbouw, natuur en hoogwaterberging naast elkaar voorkomen. Bewoners uit de omgeving recreëren in de uiterwaard, er wordt gewandeld, gefietst en gezwommen. In 2002 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de uiterwaard. Doel is verbetering van de natuurkwaliteit in het natuurgebied de Kil, verbetering van de waterkwaliteit van de Waal en verbetering van de leefomstandigheden van diverse plant- en diersoorten.
In deze uiterwaard werkt Dienst Landelijk Gebied aan twee projecten: de aanleg van een meestromende nevengeul en de revitalisering van het natuurgebied de Kil. Basis voor de uitvoering van beide projecten is het voorkeursalternatief Herinrichting Hurwenense Uiterwaard uit 2008.
Voor de 'Passende beoordeling' van de Hurwenense uiterwaard in 2011 zie: Passende beoordeling Hurwenense uiterwaard

In het noorden van de Hurwenense uiterwaard wordt een meestromende nevengeul aangelegd die in december 2015 klaar moet zijn. De nevengeul zorgt voor schoon en gezond water en een beter leefmilieu voor diverse plant- en diersoorten, met name voor stromingminnende vissoorten in de Waal. Aanleg van de nevengeul vindt plaats binnen de Kaderrichtlijn Water, een Europees programma om de (ecologische) waterkwaliteit van binnenwateren te verbeteren. Daarnaast draagt het project ook bij aan de ecologische doelstellingen van het Europese Natura 2000-programma.

Voor de ontwerpkaart van de nevengeul in de Kil van Hurwenen zie: Ontwerpkaart nevengeul Kil van Hurwenen

Voor de Nieuwsbrief Hurwenense uiterwaard van november 2013 zie: Nieuwsbrief Hurwenense uiterwaard november 2013


In het westelijke deel van de Hurwenense uiterwaard wordt het natuurgebied de Kil de komende jaren gerevitaliseerd. De natuurkwaliteit verbetert, onder andere door verjonging van het riet en door verbetering van de waterhuishouding. Van dat laatste profiteert ook het naastgelegen landbouwgebied. Het project wordt uitgevoerd binnen het kader van het programma WaalWeelde.

Samenwerking
Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de nevengeul. Provincie Gelderland is opdrachtgever voor de Kil. Beide projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen met verschillende partners: gemeente Maasdriel, Staatsbosbeheer, ministerie van Economische Zaken, en waterschap Rivierenland.

Op 5 januari 2015 was het VARA-programma Vroege vogels op bezoek in de Kil van Hurwenen Item in Vroege vogels

1   Luchtfoto met oude situatie


2   Overzichtskaart met oude situatie


3   Informatiebord bij oostelijke toegang tot Kil van Hurwenen bij het voormalig steenfabriekterrein


4   Overzichtskaart met nieuwe inrichting


5   Overzichtskaart met nieuwe inrichting


terug naar boven