Kil van Hurwenen


Kil van Hurwenen; leefgebied van de zeldzame Knautiabij

Vanwege de zeldzaamheid is de Knautiabij een zogenaamde prioritaire soort binnen het soortenbeschermingsbeleid van Provincie Gelderland. Voor de beleidsnota Actieve soortenbescherming Gelderland, zie Actieve soortenbescherming Gelderland (pdf).
Door extra aandacht voor de soort, gestimuleerd door Provincie Gelderland, is in 2019 in de Kil van Hurwenen een tot dan toe onbekende populatie ontdekt. De waardplant Beemdkroon komt hier in groten getale voor en breidt zich ook uit (zie kaart).

ATKB en Stachys Ecologisch advies hebben in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de Knautiabij. Onderzocht is waar de soort voorkomt, wat de huidige kwaliteit van het leefgebied is en welke maatregelen mogelijk zijn om de kwaliteit van het gebied verder te verhogen. Door de maatregelen te bespreken met de beheerder, Agrarische Natuurvereniging Capreton, zijn deze realistisch en passend binnen het dagelijkse beheer.

1   Overzichtskaart met vindplaatsen van Beemdkroon - Knautia arvensis. Kaart ATKB / Douwe Schut


2   Beemdkroon - Knautia arvensis


3   Knautiabij. Foto ATKB / Douwe Schut


4   Knautiabij. Foto ATKB / Douwe Schut


terug naar boven