Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen

Situatie op 10 december 2014 tijdens veldbezoek van ecologen van Provincie Gelderland en DLG

1   Veldbezoek aan de Kil van de ecologen van de provincie Gelderland en DLG


2   De nevengeul is zo goed als klaar


3   De inlaat van de nevengeul is nu nog afgesloten


4   De oever van de inlaat wordt belegd met zinkmatten van wilgentenen en later bestort met basalt


5   Op het eiland is struweel behouden gebleven


6   De nevengeul heeft een zeer flauwe oever geschikt voor natuurontwikkeling


7   Betrokken buurtbewoner Gijsbert Smit geeft tekst en uitleg van het plan dat door hem op de voet en kritisch wordt gevolgd


8   Her en der staan nog restanten van heggen en hagen


9   Twee percelen hebben aan de noordkant een hogere, zandige wal waarop stroomdalplanten groeien


10   


11   Deze stroomdalplanten behoeven zorg en aandacht en het juiste beheer is essentieel


12   De voormalige maisakker is gediepploegd met de bedoeling het zand in de ondergrond naar boven te halen en de bemeste toplaag onder te werken


13   Op de van elders aangevoerde zodegrond is een gesloten grasland ontstaan


14   De grasmat is niet alleen goed gesloten maar heeft een relatief hoge biomassa voor dit tijdstip van het jaar


15   Benieuwd welke plantensoorten hier volgend voorjaar tevoorschijn komen


16   Zoals overal in de uiterwaarden grazen ook hier grote groepen ganzen ...


17   ... de trots van het rivierengebied


18   


19   


20   De natuur zelf zal gaan bepalen hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien


terug naar boven