Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen


Tijdens de excursie van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) op 24 mei 2017 zijn door Niels Jeurink 187 plantensoorten aangetroffen en genoteerd.
Voor de soortenlijst, zie: Soortenlijst Kil van Hurwenen: 24 mei 2017 (PKN-excursie)

In 2016 en 2017 zijn in totaal 15 vegetateopnamen gemaakt. Zie: Vegetatietabel met 15 vegetatieopnamen

In de 15 vegetatieopnamen zijn in totaal 25 bijzondere plantensoorten aangetroffen: 2 wettelijk beschermde soorten: Veldsalie, Wilde marjolein;
6 Rode Lijst soorten: Beemdkroon, Kattendoorn, Karwijvarkenskervel, Veldsalie, Goudhaver en Brede ereprijs
en verder 23 soorten die worden gerekend tot uurhokfrequentieklasse 1 - 6.
Voor alle bijzondere soorten, zie: Bijzondere soorten in de 15 vegetatieopnamen

Groeiplaats van enkele beschermde, Rode Lijst en overige zeldzame soorten in de Kil van Hurwenen