Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen

Veldbezoek 17 november 2017

1   Hoog water voor de tijd van het jaar


2   De opening in de inlaat ligt al onder water


3   De zomerkade wordt (te) frequent bereden


4   De stroomsnelheid is nu al hoog


5   's Zomer een rustig stroompje, nu al aardig breed


6   


7   Een deel van het schiereiland wordt begraasd binnen een tijdelijk raster ...


8   ... met een tiental koeien


9   


10   Een houtwal parallel aan de rivier met op de voorgrond een Walnoot


11   Het nieuwe raster om het stroomdalgrasland heen


12   Het raster maakt het mogelijk om begrazing tijdelijk te stoppen


13   Het raster staat onder aan de oeverwal


14   


15   De dwarsrasters tussen de percelen zijn blijven staan zodat de begrazing goed gestuurd kan worden


16   De meidoorns groeiden vroeger in het raster; nu staat het raster onder aan de oeverwal


17   


18   


19   


20   


21   


22   Een forse pluk braam binnen het raster: schuilplek voor tal van dieren


23   Ook de voormalige maisakker die is gediepploegd is ingerasterd


24   


25   Ook hier is het dwarsraster blijven staan


26   


27   


28   Het nieuwe raster aan de kopse kant van de percelen met stroomdalgrasland


29   


30   


31   Ook de nog niet aangekochte maisakker is ingerasterd om schade door het vee te voorkomen


32   


33   


34   Dwarsraster op het smalste deel van het schiereiland: de punt kan apart worden begraasd


35   


36   Het raster loopt door tot aan/in het water van de Waal ...


37   ... en tot aan/in het water van de nevengeul


38   Het raster valt nu nog erg op maar straks wellicht wat minder met her en der een meidoorn of vlier


39   


40   


41   De uiterste zuidoosthoek van de ingerasterde percelen bij een Walnoot


42   


43   


44   


45   


46   


47   Tamelijk hoog water: de (verlaagde) kribben staan al onder water


48   Veel opschot staat ook al met de voeten in het water: welk effect gaat dit hebben?


49   


50   Ook langs de nevengeul staan de bomen al in het water


51   Hoge populieren op de overwal ...


52   ... lang geleden geknot en daarna met rust gelaten


53   Een mooi solitair exemplaar achter de maisakker ...


54   ... in de late middagzon


55   


56   


57   


58   


59   


60   De laatste bloeiers: Boerenwormkruid ...


61   ... Jakobskruiskruid ...


62   ... en Bont kroonkruid


63   De meidoorns zitten vol met bessen en vogels ...


64   ... de typische wintervogels zijn gearriveerd ...


65   ... vooral veel kramsvogels ...


66   


67   


68   


69   


70   ... maar ook veel andere soorten zoals de spreeuw


71   


72   


73   


74   


75   


76   


terug naar boven