Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen

Veldbezoek 4 augustus 2016

1   Zomerdijk ...


2   ... de vegetatie bestaat nog steeds voornamelijk uit de ingezaaide soorten Engels raaigras en Witte klaver


3   Het water is flink gezakt ten opzichte van 2 juli maar stroomt nog steeds flink


4   Door de stroomrichting naar de oever is er een flink gat geslagen in de oever


5   Visdiefjes hebben het visrijke water gevonden


6   


7   Wat hoger op de afgegraven oever groeit al Sikkelklaver


8   


9   Op de rand staat Wilde reseda


10   


11   Parende Icarusblauwtjes op Smalle weegbree


12   Het gediepploegde en ingezaaide perceel begint zich al aardig te ontwikkelen ...


13   ... er groeit al veel Cichorei, Rode klaver, Wilde peen, Smalle weegbree, Morgenster ...


14   ... Gewone rolkalver (met Icarusblauwtjes) ...


15   ... Witte honingklaver ...


16   ... Knoopkruid ...


17   ... Grote (of Kleine?) ratelaar ...


18   ... en er springen al verschillende soorten sprinkhanen rond


19   Barnsteenslakken op Geoorde zuring aan de rand van het perceel


20   


21   Opslag van onder meer Zwarte populier op het Waalstrand


22   


23   Hoger op het duin groeit veel Canadese guldenroede ...


24   ... en natuurlijk Kruisdistel


25   


26   Op de eerder aangetroffen locatie met Brede ereprijs blijkt de soort nog steeds te staan, ondanks dat de begroeiing dichter is geworden


27   Flinke pollen Wilde marjolein boven op het duin


28   


29   


30   


31   


32   


33   Mierenhoop


34   Smal vlieszaad - Corispermum intermedium (?): bloeiend


35   Smal vlieszaad - Corispermum intermedium (?): uitgebloeid


36   


37   Gal op Akkerdistel


38   


39   


40   


41   


42   


43   Oever van de nevengeul


44   ...wasplaat op wilg


45   


46   


terug naar boven