Kil van Hurwenen

Kil van Hurwenen


Tijdens de excursie van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) op 24 mei 2017 zijn door Niels Jeurink 187 plantensoorten aangetroffen en genoteerd.
Voor de soortenlijst, zie: Soortenlijst Kil van Hurwenen: 24 mei 2017 (Niels Jeurink tijdens PKN-excursie)

Voor lijst met beschermde, Rode Lijst en overige zeldzame soorten, zie: Tabel met zeldzamere soorten

Excursie Plantensociologische Kring Nederland (PKN) 24 mei 2017

1   Gijsbert Smit vertelt wat er de afgelopen jaren is gebeurd in de Kil van Hurwenen


2   Jerry Wind van Staatsbosbeheer vertelt over de geschiedenis van het grasland in de Kil van Hurwenen


3   


4   


5   


6   


7   


8   


9   


10   


11   


12   


13   


14   


15   


16   


17   


18   In een bosje bij de ingang naar de Kil groeien enkele soorten orchideeën


19   


20   


21   


terug naar boven