Nijmegen - Weezenhof


Nijmegen - Weezenhof


Situatie op 11 juni 2019

1   Locatie 1: gazon, deels met bomen


2   Uitgemaaid wandelpad naar locatie 2


3   


4   


5   Locatie 2: brede grasstrook met aangepast maaibeheer


6   Knoopkruid en Glanshaver


7   


8   


9   Knoopkruid en Reukgras


10   Knoopkruid, Reukgras, Goudhaver, Gestreepte witbol en Kropaar


11   Knoopkruid en Goudhaver


12   Hooibeestje: veel exemplaren op 11 juni 2019


13   Zuidelijk deel van locatie 2: brede grasstrook


14   Hier is ruimte voor een bloemrijke oeverzone


15   Schietwilg met vraat door bever


16   


17   


18   Voorbeeldstruweel: gemengd struweel met inheemse en uitheemse struiksoorten


19   


20   Rupsen van Dagpauwoog op Grote brandnetel in beschut hoekje in voorbeeldstruweel


21   Rechts: kokerspin


22   


23   Locatie 4: heuvel met ruigtevegetatie ...


24   ... met veel Grote brandnetel en Ridderzuring


25   


26   Locatie 5: brede grasstrook (met strook met narcissen) langs 90e straat


27   


28   Grasland met bomen aan overzijde van 90e straat


29   


30   Strook met uitgebloeide narcissen wordt gemaaid ...


31   ... en maaisel wordt direct afgevoerd


terug naar boven