Nijmegen - openbaar groen


Nijmegen - openbaar groen


Nijmegen - openbaar groen

Inleiding
Deze website geeft een overzicht in tekst en beeld van het openbaar groen in de gemeente Nijmegen waar werkgroep Groen & Ruimte van IVN Rijk van Nijmegen bij betrokken is.
Het menu verwijst naar dit openbaar groen in de afzonderlijke wijken.
Deze website wordt geleidelijk aan aangevuld met andere parken en openbaar groen in andere delen van de stad.