Fort Sint Andries
Situatie op 11 september 2016

1   Open dag


2   Staatsbosbeheer is aanwezig met de nodige informatie en met excursies


3   Oude kaart van Fort Sint Andries


4   


5   


6   


7   Bij wijze van uitzondering gaan de deuren open en is een blik naar binnen mogelijk


8   Normaliter alleen bewoond door een aantal vleermuizen


9   


10   


11   


12   


13   


14   


15   


16   


17   


18   


19   


20   


21   


22   


23   


24   


25   


26   


27   Op de resten van het fort groeit allerlei 'klein spul' zoals deze Zandmuur ...


28   ... en deze Roze vetkruid, afkomstig uit de Kaukasus maar soms verwilderd op stenige plaatsen


29   


30   Het struweel is soms overwoekerd met hop ...


31   


32   ... met de typische vrouwelijke hopbellen ...


33   ... hier in combinatie met de rode vruchten van de meidoorn


34   Grote kaardenbol


35   Uitzicht op de gracht die flink aan het verlanden is: op diepere plekken huist de Kamsalamander


36   Karwijvarkenskervel op het dijkje buiten de gracht ...


37   ... hier groeit ook Kruisbladwalstro


38   Kruisbladwalstro


39   


terug naar boven