Vreugderijkerwaard

Vreugderijkerwaard 2015 - 2016


Algemeen

Deze website bevat momenteel foto's van 2 veldexcursies in de Vreugderijkerwaard.
De eerste veldexcursie vond plaats op 23 juni 2015, in het kader van het programma Veldwerkplaats De ecologie van stroomdalgraslanden, georganiseerd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

De tweede veldexcursie vond plaats 25 oktober 2016, ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringsplan in het kader van PAS, met als doel het veiligstellen van de aanwezige stroomdalsoorten, de (her)vestiging van nog afwezige stroomdalsoorten, versterking van de populaties van de verschillende beschermde, Rode Lijst en overige zeldzame stroomdalsoorten en het vergroten van het areaal van het stroomdal-grasland.