Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Zuidelijke Waalbandijk Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen - 2019

Boven-Leeuwen
Op het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Boven-Leeuwen, tussen dijkpaal ND263 en ND269, ligt een permanent weiland waarin wisselbeweiding met schapen wordt toegepast. Tegen het bovenraster groeien enkele flinke pollen van Wilde marjolein en een aantal exemplaren van IJzerhard. Onderaan het binnentalud groeien enkele exemplaren van Veldsalie.
Door de wisselbeweiding krijgen veel plantensoorten, waaronder Wilde marjolein en ook Veldsalie en IJzerhard, vaak de kans te bloeien en zaden te vormen. Hierdoor heeft zich een soortenrijke dijkvegetatie kunnen ontwikkelen.

Beneden-Leeuwen
Op het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Beneden-Leeuwen, tussen dijkpaal ND287 en ND290, liggen enkele permanente weilanden waarin wisselbeweiding met schapen wordt toegepast. Op het binnentalud groeien vele pollen van Wilde marjolein. Lokaal groeit op het binnentalud een 12-tal exemplaren van Veldsalie.
Ook hier krijgen door de wisselbeweiding veel plantensoorten, waaronder ook Wilde marjolein en Veldsalie, vaak de kans te bloeien en zaden te vormen. Hierdoor heeft zich een soortenrijke dijkvegetatie kunnen ontwikkelen.

Waalbandijk ter hoogte van Boven-Leeuwen - 29 mei 2019

1   Effect van (te) intensieve beweiding: soortenarm en vestiging van Akkerdistel


2   


3   Effect van (te) intensieve beweiding: soortenarm en tot op maaiveld afgevreten


4   


Waalbandijk ter hoogte van Beneden-Leeuwen - 29 mei 2019

5   Effect van maaien na de bloei en zaadzetting


6   


7   


8   


9   Veel Veldsalie; grotendeels al uitgebloeid maar zaden zijn nog niet afgerijpt


10   Hier staat nog wel een raster maar het beheer bestaat uit maaien na de bloei en zaadzetting


11   


12   


13   


15   


16   


17   


18   


19   Weiland dat nog wel een aantal malen per jaar wordt beweid met schapen


20   De rozetten van Veldsalie zijn er nog wel ...


21   ... maar zaadzetting is er niet omdat de bloeistengels zijn afgevreten ...


22   ... ook hier


23   In de bovenrand van het weiland en in het raster groeit nog Wilde marjolein ...


24   ... maar buiten het weiland is die inmiddels al veel verder uitgegroeid


terug naar boven