Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Bloemdijken van Nederland

Welkom op de website over de bloemdijken in Nederland
Doel van deze website is te laten zien hoe mooi en waardevol de dijken in Nederland kunnen zijn. De website bevat voorbeelden van dijken met een vegetatie die nu nog goed ontwikkeld en rijk aan plantensoorten is.
Klik voor foto's van afzonderlijke dijken op Bloemdijken NL in de menubalk links.

Helaas vormen deze bloemrijke dijken inmiddels een uitzondering: de meeste dijkvegetaties zijn soortenarm en bevatten louter algemene soorten grassen en kruiden. Daarom gaat de website ook in op de abiotiek en het beheer van soortenrijke dijkvegetaties en geeft daarmee handvatten om te kunnen komen tot soortenrijke, bloemrijke dijken.

Onderscheiding Pro Flora et Securitate
Watergraaf Peter Glas wil dat de komende jaren meer en meer dijken in Nederland in het voorjaar en de zomer bekleed zijn met een bloemrijke vegetatie. De "Flowerpower Dijk" ofwel de "Bloemrijke Dijk" moet worden gestimuleerd.
Om dit vorm te geven heeft Peter Glas een onderscheiding in het leven geroepen: Pro Flora et Securitate.
Op de website van Waterschap de Dommel staat meer informatie over deze onderscheiding en is vermeld hoe personen en organisaties genomineerd kunnen worden. Klik hiervoor op Waterschap De Dommel.

Voor de nominaties in 2016, zie het Archief.

terug naar boven